ENDODONTİ(Kanal Tedavisi)

 

Dişlerin merkezinde bulunan ve kök içlerinde kanal şeklinde devam eden, dişin beslenmesini ve duyarlılığını sağlayan damar ve sinir paketine PULPA denir. Pulpa dediğimiz bu yapının çeşitli nedenlerle zarar görmesi sebebiyle, zarar görmüş bu yapının çıkartılıp, kök kanalının uygun biyomateryallerle doldurulması işlemine kanal tedavisi denir.

Kliniğimizde teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanarak, kanal şekline, boyutuna, patolojik durumuna uygun olarak döner alet sistemleriyle çalışmaktayız.

Döner alet sistemi ne gibi fayda sağlıyor?

  Her dişin kendine özgü kanal şekli var ve bu kanallar da kendine özgü farklılıklara sahip, bu farklılıklara uygun olarak sistem belli tork ve hız değerlerinde değiştirilebiliyor, dolayısıyla her kanalda farklı tork ve hız değerleriyle çalışmak mümkün oluyor bu da yapılan kanal tedavisinin ömrü ve başarısı için önemli katkı sağlıyor..

RUBİ DENTAL KLİNİK ''Her Hakkı Saklıdır''

'işinden keyif alan harikalar yaratır!'